Opvolgend werkgeverschap

Opvolgend werkgeverschap houdt in dat de werknemer onder gelijke of gelijksoortige arbeidsomstandigheden werkzaamheden gaat verrichten voor andere werkgevers. Voorwaarde om te spreken van opvolgend werkgeverschap is dat de nieuwe werkgever(s) moet(en) worden beschouwd als opvolger van de oude werkgever.

Een andere voorwaarde is dat de werkgevers zowel feitelijk als juridisch andere werkgevers zijn. Het is bijvoorbeeld mogelijk dat een winkel wordt overgenomen door een nieuwe eigenaar en de daarbij bestaande arbeidsovereenkomsten blijft behouden. In dat geval is is er sprake van een in juridisch opzicht nieuwe werkgever. Wel is vereist dat de arbeidsovereenkomst niet wezenlijk verschilt ten opzichte van de oude arbeidsovereenkomst. Als de werknemer een nieuwe functie krijgt, zal ten aanzien van die werknemer geen sprake zijn van opvolgend werkgeverschap.

Opvolgend werkgeverschap is met name relevant in de situatie dat een werknemer een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd heeft, maar dat de duur van de opgebouwde arbeidsrelatie feitelijk behouden blijft voor beantwoording van de vraag wanneer hij recht heeft op een contract voor onbepaalde tijd (vast contract).

Categorie Arbeidsrecht
Wetsartikel
Synoniemen