Gezagsverhouding

De gezagsverhouding in het arbeidsrecht houdt in dat een werknemer in een hiërarchische relatie staat tot de werkgever en de werkgever direct of indirect invloed uitoefent op de door de werknemer verrichte arbeid. De werknemer is letterlijk onderschikt aan de werkgever.

Er is alleen sprake van een arbeidsovereenkomst als er sprake is van een gezagsverhouding, er sprake is van loon en van persoonlijke arbeid. Als een van deze drie elementen ontbreken, dan is er geen sprake van een dienstverband. 

Categorie Arbeidsrecht
Wetsartikel
Synoniemen Ondergeschiktheid