Dwingende veiligheidsvoorschriften

Dwingende veiligheidsvoorschriften zijn voorschriften die een werknemer dient op te volgen in het werk. Deze voorschriften zijn neergelegd in de Arbeidsomstandighedenwet (ook wel: Arbowet) en in de daarop gedelegeerde wet- en regelgeving.

U kunt als werknemer een boete krijgen als u de voorschriften uit de Arbowet overtreedt. De werkgever kan een sanctiereglement opstellen, maar in sommige gevallen kan overtreding van dwingende veiligheidsvoorschriften een reden voor ontslag opleveren.

Arbeidsomstandigheden kunnen apart in een collectieve arbeidsovereenkomst (cao) worden opgenomen.

 

 

 

Categorie Arbeidsrecht
Regeling
Wetsartikel
Synoniemen