Sanctiereglement

De werkgever kan in een arbeidsovereenkomst, een arbeidsreglement of in de cao een sanctiereglement opnemen. Welke sanctie mag worden opgelegd, hangt van de ernst van de gedraging en het geschonden voorschrift.

In de regel is een sanctiereglement vooral van belang om te voorkomen dat een werknemer dwingende arbeidsvoorschriften overtreedt. In dergelijke gevallen riskeert immers zowel de werkgever als de werknemer een bestuurlijke boete. Ook kunnen de gevolgen van niet-naleving ernstig zijn.

Categorie Arbeidsrecht
Wetsartikel
Synoniemen Veiligheidsvoorschrift