Gewoonterecht

Gewoonterecht is een begrip dat soms wordt gebruikt in het algemeen verbintenissenrecht. Als hoofdregel geldt dat een overeenkomst wordt beheerst door de in de overeenkomst vastgelegde afspraken. Daarnaast wordt de contractuele verhouding beheerst door de redelijkheid en billijkheid.

Indien gewoonterecht wordt toegepast, wordt door de rechter gekeken naar de gangbare manier van uitvoering van bepaalde afspraken in een gemeenschap. Een voorbeeld hiervan zijn de begrippen 'terstond' en 'onverwijld'. Deze termen zijn synoniem aan 'direct' of 'met bekwame spoed'. Het is echter denkbaar dat in een bepaalde gemeenschap deze termen anders worden opgevat. In dat geval zal acht worden geslagen op de wijze waarop binnen de gemeenschap uitvoering wordt gegeven aan die termen en hun invloed op de afspraken uit de overeenkomst. Dat kan bijvoorbeeld tot gevolg hebben dat een partij die wanprestatie heeft gepleegd omdat hij niet snel genoeg heeft geleverd, beroep kan doen op het gewoonterecht.

Wetsartikel
Synoniemen