Gewoonterecht

Ongeschreven recht dat geldt omdat er binnen een bevolkingsgroep (maatschappelijke kring) steeds naar wordt gehandeld. Gewoonterecht kan gelden als rechtsregel indien voldaan is aan twee voorwaarden:

1. De regel is langere tijd in gebruik vanwege specifieke gebruiken binnen de branche (bijvoorbeeld bouwmarkt of een specifieke branche binnen de handel).

2. Langdurig gebruik van die regel is algemeen geaccepteerd. Door herhaaldelijk gebruik van de regel is die regel tot rechtsnorm verheven en kan aldus worden toegepast op de rechtsverhouding bij een overeenkomst. In die gevallen kan de rechtsnorm bij de rechter worden afgedwongen. Gewoonterecht is in beginsel ongeschreven recht, maar kan aldus bindende werking hebben op een overeenkomst.

Indien gewoonterecht wordt toegepast, wordt door de rechter gekeken naar de gangbare manier van uitvoering van bepaalde afspraken in een gemeenschap. Voor toepassing daarvan is noodzakelijk dat wordt gekeken naar de vraag of de specifieke regel inmiddels is verheven tot een rechtsnorm, in welk geval acht wordt geslagen op de wijze waarop binnen die specifieke gemeenschap uitvoering wordt gegeven aan die termen en de invloed daarvan op de rechtsverhouding.

Wetsartikel
Synoniemen