Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

Een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd is een tijdelijke arbeidsovereenkomst, waarbij een periode voor de duur van het dienstverband is overeengekomen. Deze periode kan een vaste duur zijn, maar de arbeidsovereenkomst kan ook worden aangegaan voor de duur van een opdracht. In dat geval ligt de einddatum niet vast, ook al zal er wel sprake zijn van een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd.

Bij een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd moet de volledige duur van de arbeidsovereenkomst door beide partijen worden nagekomen. De werknemer kan tussentijds opzeggen met inachtneming van de wettelijke opzegtermijn. Daarentegen kan de werkgever alleen tussentijds opzeggen indien in het contract voor bepaalde tijd een tussentijds opzegbeding is overeengekomen.

Categorie Arbeidsrecht
Wetsartikel
Synoniemen tijdelijke arbeidsovereenkomst