Arbeidsverhouding

Een arbeidsverhouding is een overeenkomst waarbij de werknemer zich ten aanzien van de werkgever verbindt om gedurende enige tijd, tegen loon arbeid te verrichten.

Bij een arbeidsverhouding moet het gaan om een dienstbetrekking. Dat wil zeggen dat er sprake moet zijn van een gezagsverhouding, er moet sprake zijn van persoonlijke arbeid (dus de werknemer kan niet iemand anders inschakelen om het werk te doen) en er moet sprake zijn van loon. Als voldaan is aan deze drie voorwaarden, is er sprake van een dienstbetrekking en dus van een arbeidsovereenkomst.

In het arbeidsrecht zijn, net als in het huurrecht, een aantal bepalingen opgenomen die van dwingend recht zijn. Dat wil zeggen dat hier niet bij overeenkomst ten nadele van de werknemer kan worden afgeweken.

Categorie Arbeidsrecht
Wetsartikel
Synoniemen