Bedrijfsfusie

Synoniem voor bedrijfsovername.

Bij een bedrijfsfusie wordt een onderneming overdragen aan een andere onderneming. Zulks kan door middel van een transactie van activa of passiva. Indien de onderneming een BV of NV is, kan voorts een bedrijfsfusie plaatsvinden door aandelenoverdracht. Naast een bedrijfsfusie kan een fusie ook plaatsvinden door juridische fusie of aandelenfusie. In de praktijk ligt een fusie dicht bij overdracht van onderneming.

Behoudens de huur- en arbeidsrechtelijke aspecten van de overdracht, zijn partijen vrij inhoud te geven aan de bedrijfsfusie.

Categorie Arbeidsrecht
Regeling
Wetsartikel
Synoniemen Bedrijfsovername