Deeltijdontslag

De situatie waarin een werkgever een werknemer al dan niet tijdelijk minder uren aanbiedt dan overeengekomen in het arbeidscontract. Omdat de werknemer hierdoor minder arbeid kan verrichten, wordt gesproken over deeltijdontslag.

Een deeltijdontslag door de werkgever is alleen onder bepaalde voorwaarden mogelijk. Het UWV kan in beginsel alleen de voor de deeltijdontslag vereiste ontslagvergunning afgeven voor de volledige arbeidsovereenkomst. De werkgever zal dan in een specifieke situatie moeten aantonen dat er minder werk voorhanden is, maar het niet mogelijk is om de werknemer geheel te ontslaan. In dat geval kan de ontslagvergunning ook voor het deeltijdontslag worden afgegeven. In verband met de tijdsduur tussen het aanbieden van een nieuw arbeidscontract en de opzegtermijn wordt in de praktijk veelal gewerkt met een vaststellingsovereenkomst. In dat geval kan de werknemer -onder voorwaarden- aanspraak maken op een WW-uitkering voor de gemiste uren.

Categorie Arbeidsrecht
Regeling
Wetsartikel
Synoniemen