AVR

AVR (ook wel: arbeidsvoorwaardenreglement of arbeidsvoorwaardenregeling) is een aanvullende set regels die eenzijdig door een werkgever kunnen worden vastgesteld. Deze aanvullende set regels hebben onder meer betrekking op de arbeidsovereenkomst en de cao.

Bij de totstandkoming van een AVR is geen vakbond betrokken. Voor een aantal onderwerpen in de AVR is wel instemming benodigd van de ondernemingsraad. Deze onderwerpen zijn onder meer: regelingen op het gebied van arbeidsomstandigheden, ziekteverzuim of re-integratiebeleid. In tegenstelling tot een cao kan in een AVR niet van (semi)dwingendrechtelijke bepalingen in het arbeidsrecht worden afgeweken.

Categorie Arbeidsrecht
Regeling
Wetsartikel
Synoniemen Arbeidsvoorwaardenreglement, arbeidsvoorwaardenregeling