Bedrijfs-cao

Bedrijfs-cao (ook wel: collectieve arbeidsovereenkomst of kortweg cao) is een schriftelijke overeenkomst tussen een of meer werkgeversorganisaties en een of meer werknemersorganisaties. In deze overeenkomst worden bepaalde afspraken over arbeidsvoorwaarden vastgelegd. Ook kan een bedrijfstak-cao door het ministerie van SZW algemeen verbindend worden verklaard: in dat geval zijn ook werkgevers die geen partij zijn bij de cao gehouden aan de afspraken.

In de cao worden veelal afspraken gemaakt van aanvullend recht. Deze zijn veelal gunstiger dan de (semi)dwingende bepalingen uit Burgerlijk Wetboek 7 (arbeidsovereenkomsten). Indien in de bedrijfstak geen cao is overeengekomen, gelden de bepalingen uit de arbeidsovereenkomst en aangevuld met de wettelijke regels uit het arbeidsrecht.

Categorie Arbeidsrecht
Wetsartikel
Synoniemen collectieve arbeidsovereenkomst, cao