Ernstig verwijtbare gedraging

Een van de gronden waarop de werkgever een arbeidsovereenkomst met een werknemer kan beëindigen. Van een ernstig verwijtbare gedraging kan (onder meer) sprake zijn in de volgende situaties:

  • Als er is sprake van een strafbaar feit, zoals diefstal, bedrog of verduistering;
  • Als de werknemer in strijd handelt met de voor de organisatie gebruikelijke en voor de werknemer kenbare gedragsregels;
  • Als de werknemer herhaaldelijk niet ingaat op controlevoorschriften bij ziekte;
  • Op grove mate het werk veronachtzamen, bijvoorbeeld door structureel te laat op het werk te verschijnen en de werknemer door de werkgever hier meermaals op is gewezen.
  • Overige omstandigheden van het geval.

Bij een ernstig verwijtbare gedraging moet in de regel sprake zijn van een dusdanige situatie dat de arbeidsverhouding met de werkgever niet kan worden voortgezet. In de jurisprudentie heeft het begrip ernstig verwijtbare gedraging nadere invulling gekregen. Het is dan de rechter die beoordeelt of in een gegeven geval voldaan is aan de definitie.

 

 

Categorie Arbeidsrecht
Wetsartikel Art. 7:671c BW
Synoniemen Ernstig verwijtbaar handelen