Burgerlijk wetboek

Het Burgerlijk Wetboek is de basis voor het Nederlands materieel burgerlijk recht. Het Burgerlijk Wetboek bestaat in totaal uit 10 delen. Elk wetboek heeft een eigen onderwerp. In het Burgerlijk Wetboek is zowel Nederlandse wetgeving opgenomen, alsmede een aantal Europese richtlijnen die zijn omgezet in Nederlands recht.

De indeling in boeken is als volgt:

 1. Personen- en familierecht
 2. Rechtspersonen (Nederlands rechtspersonenrecht)
 3. Vermogensrecht in het algemeen
 4. Erfrecht
 5. Zakelijke rechten
 6. Algemeen gedeelte van het verbintenissenrecht
 7. Bijzondere overeenkomsten
  7A. Bijzondere overeenkomsten; vervolg
 8. Verkeersmiddelen en vervoer
 9. (niet verschenen)
 10. Internationaal privaatrecht

In deel 9 is beoogd om intellectueel eigendomsrechten te regelen. Deze rechten worden echter veelal internationaal geregeld en het is niet waarschijnlijk dat deel 9 ooit nog zal worden ingevoerd.

 

Categorie Algemeen
Wetsartikel
Synoniemen