Gelijkheidsbeginsel

Een beginsel dat is verankerd in de Nederlandse grondwet. Het houdt in dat een ieder recht heeft op gelijke behandeling en dat discriminatie niet is toegestaan, ongeacht godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of op welke grond dan ook  (art. 1 Gw).

In het bestuursrecht duidt de term gelijkheidsbeginsel op de situatie dat gelijke gevallen gelijk moeten worden behandeld.

Het gelijkheidsbeginsel wordt gerekend tot de grond en/of mensenrechten en is dan ook verankerd in een aantal internationale verdragen.

Categorie Algemeen
Regeling Grondwet
Wetsartikel Art. 1 Gw
Synoniemen Gelijkwaardigheidsbeginsel, discriminatieverbod