Intellectueel eigendomsrecht

Het intellectueel eigendomsrecht (ook wel: industriële eigendom) is een verzameling aan wet- en regelgeving om geestelijke voortbrengselen te beschermen. Afhankelijk van het soort voortbrengsel, wordt deze beschermd door het auteursrecht, het merkenrecht, het octrooirecht, het handelsnaamrecht, het modellenrecht of het databankenrecht. Soms is overlap mogelijk.

Het merken- en modellenrecht wordt in Nederland beschermd door het Benelux verdrag inzake de intellectuele eigendom. Nederland kent dan ook geen eigen wet die bescherming biedt voor merken en modellen. Het octrooirecht wordt beschermd door de Rijksoctrooiwet 1995 alsmede een aantal internationale verdragen, zoals de Unieverdrag van Parijs en het TRIPS-verdrag. Het auteursrecht wordt beschermd door de Auteurswet 1912.

 

Regeling
Wetsartikel
Synoniemen Industriële eigendom, IE-recht