Verkeerde aangifte voornaam

Als er sprake is van een verkeerde doorgifte van de voornaam aan de gemeente, kunt u dat via een rechtbankprocedure wijzigen. Dit is onafhankelijk van de leeftijd.

Naamswijziging kind

Ouders kunnen als wettelijk vertegenwoordiger de voornaam van hun kind veranderen. Redenen voor het verzoek tot voornaamswijziging kunnen verschillend zijn: het komt geregeld voor dat de voornamen van een kind bij de geboorte verkeerd werden doorgegeven aan de gemeente of dat het kind op latere leeftijd last ondervindt van zijn of haar voornaam, bijvoorbeeld vanwege pesterijen. Het komt ook soms voor dat de officiële voornaam verschilt van de roepnaam, wat (op den duur) vervelende situaties met zich mee kan brengen.

Voor een verzoek tot voornaamswijziging moet er sprake zijn van een voldoende zwaarwichtig belang. Mits deugdelijk onderbouwd, wordt al snel voldaan aan dit criterium:

  1. De voornaam van het kind is verkeerd doorgegeven aan de gemeente; of
  2. De roepnaam wijkt (al lange tijd) af van de officiële voornaam; of
  3. Emotionele belasting; het kind ondervindt van de huidige voornaam last, bijvoorbeeld wegens pesterijen; of
  4. Overige omstandigheden waardoor het van belang is dat de voornaam wordt gewijzigd.

Roepnaam stemt niet overeen met officiële voornaam

Als de roepnaam van het kind afwijkt van de officiële voornaam, kan dat ertoe leiden dat er feitelijk na verloop van tijd ‘twee namen’ ontstaan. Na verloop van tijd kan het voorkomen dat vrienden, kennissen en familie thans enkel nog de nieuwe voornaam hanteren.  De officiële voornaam raakt dan in onbruik. Het is in dat geval van belang dat de roepnaam als zodanig officieel vastgelegd wordt.

Hinder door huidige voornaam

Als er sprake is van pesterijen in verband met de voornaam kan het van belang zijn dat deze wordt veranderd. Omdat de naam sterk verbonden is met de identiteit, kan het voor de verdere ontwikkeling van belang zijn dat de voornaam dan wordt veranderd naar een voornaam die voor het kind prettig voelt. In de rechtspraak wordt dit vaak meegewogen als omstandigheid, zeker als er sprake is van een kwetsbare leeftijdsfase. Het kind moet zich dan kunnen ontwikkelen zonder negatieve invloeden in verband met de voornaam.

Indienen verzoek door wettelijk vertegenwoordiger

Enkel een wettelijk vertegenwoordiger kan een verzoek tot naamswijziging van een kind indienen. Meestal is dit de ouder met gezag, maar dit kan ook een voogd zijn. Als het initiatief van het kind komt, zijn de ouders enkel ‘formeel’ de verzoekende partij. Voor het opstellen van het verzoekschrift is benodigd:

– de BSN van het kind;
– de BSN van beide ouders (tenzij de moeder het verzoek zelfstandig indient);
– een recent afschrift van de geboorteakte van het kind (niet ouder dan drie maanden).

Achternaam kind veranderen

U kunt ook de achternaam van een kind veranderen. Dit verzoek verloopt in eerste instantie via Justis. Onder bepaalde voorwaarden kunnen ouders ook via de rechtbank de achternaam van een kind veranderen. 

Kosten

De kosten voor het veranderen van de voornaam bedraagt bij ons kantoor €787,-. Dit is inclusief BTW en inclusief het aan de rechtbank verschuldigde griffierecht van €297,-. Als het kind klachten ondervindt van de voornaam die kunnen worden onderbouwd door een deskundigenverklaring, kunt u in aanmerking komen voor toevoeging. In dat geval betaalt u voor de procedure €280,-, inclusief het (verlaagde) griffierecht. Daarnaast is dan wel vereist dat u ook uw inkomen beneden een bepaalde inkomensgrens is. Dit kun u controleren via de website van de Raad voor rechtsbijstand, www.rvr.org. Voor meer informatie over de procedure kunt u contact opnemen via [email protected], het kantoornummer (0725123229) of via het intakeformulier. 

Waarom ons

Gratis kennismakingsgesprek

1000+ zaken behandeld

Flexibel én voordelig

Ook pro-deo

30+ jaar ervaring

Woensdag inloopspreekuur