Verkeerde aangifte voornaam

Als er sprake is van een verkeerde doorgifte van de voornaam aan de gemeente, kunt u dat via een rechtbankprocedure wijzigen. Dit is onafhankelijk van de leeftijd.

Naamswijziging kind

Ouders kunnen als wettelijk vertegenwoordiger de voornaam van hun kind veranderen. Redenen voor het verzoek tot voornaamswijziging kunnen verschillend zijn: het komt geregeld voor dat de voornamen van een kind bij de geboorte verkeerd werden doorgegeven aan de gemeente of dat het kind op latere leeftijd last ondervindt van zijn of haar voornaam, bijvoorbeeld vanwege pesterijen. Het komt ook soms voor dat de officiële voornaam verschilt van de roepnaam, wat (op den duur) vervelende situaties met zich mee kan brengen.

Voor een verzoek tot voornaamswijziging moet er sprake zijn van een voldoende zwaarwichtig belang. Mits deugdelijk onderbouwd, wordt al snel voldaan aan dit criterium:

  1. De voornaam van het kind is verkeerd doorgegeven aan de gemeente; of
  2. De roepnaam wijkt (al lange tijd) af van de officiële voornaam; of
  3. Emotionele belasting; het kind ondervindt van de huidige voornaam last, bijvoorbeeld wegens pesterijen; of
  4. Overige omstandigheden waardoor het van belang is dat de voornaam wordt gewijzigd.

Roepnaam stemt niet overeen met officiële voornaam

Als de roepnaam van het kind afwijkt van de officiële voornaam, kan dat ertoe leiden dat er feitelijk na verloop van tijd ‘twee namen’ ontstaan. Na verloop van tijd kan het voorkomen dat vrienden, kennissen en familie thans enkel nog de nieuwe voornaam hanteren.  De officiële voornaam raakt dan in onbruik. Het is in dat geval van belang dat de roepnaam als zodanig officieel vastgelegd wordt.

Hinder door huidige voornaam

Als er sprake is van pesterijen in verband met de voornaam kan het van belang zijn dat deze wordt veranderd. Omdat de naam sterk verbonden is met de identiteit, kan het voor de verdere ontwikkeling van belang zijn dat de voornaam dan wordt veranderd naar een voornaam die voor het kind prettig voelt. In de rechtspraak wordt dit vaak meegewogen als omstandigheid, zeker als er sprake is van een kwetsbare leeftijdsfase. Het kind moet zich dan kunnen ontwikkelen zonder negatieve invloeden in verband met de voornaam.

Indienen verzoek door wettelijk vertegenwoordiger

Enkel een wettelijk vertegenwoordiger kan een verzoek tot naamswijziging van een kind indienen. Meestal is dit de ouder met gezag, maar dit kan ook een voogd zijn. Als het initiatief van het kind komt, zijn de ouders enkel ‘formeel’ de verzoekende partij. Voor het opstellen van het verzoekschrift is benodigd:

– de BSN van het kind;
– de BSN van beide ouders (tenzij de moeder het verzoek zelfstandig indient);
– een recent afschrift van de geboorteakte van het kind (niet ouder dan drie maanden).

Achternaam kind veranderen

U kunt ook de achternaam van een kind veranderen. Dit verzoek verloopt in eerste instantie via Justis. Onder bepaalde voorwaarden kunnen ouders ook via de rechtbank de achternaam van een kind veranderen. 

Kosten

Bij een verzoek tot voornaamswijziging (of het toevoegen of schrappen van een voornaam) bent u enkel advocaatkosten en griffierechten verschuldigd. Voor een verzoek tot voornaamswijziging en / of naamstoevoeging hanteren wij een all-in standaardtarief van € 799,-. Dit is inclusief BTW en inclusief het aan de rechtbank verschuldigde griffierecht van € 320,-. Dit bedrag geldt ook indien er (eventueel) een mondelinge behandeling ter zitting komt. U kunt eventueel in aanmerking komen voor pro-deo (ook wel: toevoeging). Zie voor meer informatie hierover de pagina over pro-deo.

Voor pro-deo moet voldaan zijn aan een inhoudelijke voorwaarde, te weten dat dat er sprake dient te zijn van ‘aantoonbare hinder’ bij het gebruik van de voornaam. Zie voor meer informatie over dit beleid voornoemde link of onze kantoorbrochure.

Indien u niet voldoet aan de inhoudelijke voorwaarde maar wel aan de financiële inkomensgrens, kunt u evengoed in aanmerking komen voor een verlaging van het griffierecht (€ 87,-). De totale kosten voor de procedure komen daarmee dan uit op € 599,- incl. BTW en griffierecht. Voor meer informatie hierover neemt u contact met ons op.

Voor meer informatie over de procedure kunt u contact opnemen via [email protected], het kantoornummer (0725123229) of via het intakeformulier.