Procedure voornaamswijziging

De procedure voor een voornaamswijziging bestaat uit de volgende stappen.

1. Kennismakingsgesprek

U kunt ons kantoor fysiek bezoeken voor een kennismakingsgesprek, maar dit hoeft niet. De volledige procedure, inclusief behandeling van het verzoek door de rechtbank, kan door ons op afstand worden geregeld. In het kennismakingsgesprek (fysiek of per telefoon, mail of Skype) nemen wij uw voornemens omtrent de voornaamswijziging door. U kunt ook het intakeformulier invullen, dan nemen wij binnen 24 uur contact met u op. In dat geval wordt u kosteloos informatie verschaft over de concrete slagingskans van het verzoek, de duur van de procedure en worden overige vragen met u doorgenomen.

2. Verzoekschrift

Met onderbouwing van de benodigde documenten stellen wij het verzoekschrift op. In dit verzoekschrift wordt nemen wij de gewenste voornaam op inclusief begeleidende onderbouwing. U kunt uw voornaam wijzigen, een voornaam schrappen of uw voornaam aanvullen. U ontvangt van ons altijd eerst een concept-verzoekschrift die u desgewenst kunt aanvullen of corrigeren.

3. Benodigde documenten

Voor de procedure tot voornaamswijziging zijn in elk geval uw BRP-uittreksel (waaruit onder meer uw NAW-gegevens blijken) en uw geboorteakte benodigd. Deze hoeft u niet zelf op te vragen: dit kunnen wij desgewenst ook namens u doen. Aan het opvragen van deze documenten zijn geen extra kosten verbonden. Als uw buitenlandse geboorteakte niet is ingeschreven in de registers van de burgerlijke stand Den Haag, dient een verklaring niet-voorkomen van de akte te worden opgevraagd bij de burgerlijke stand Den Haag. Ook dit kunnen wij desgewenst (kosteloos) namens u doen. Uw naamswijziging alsmede de geboorteakte worden dan door middel van de gerechtelijke uitspraak in de registers ingeschreven. Als het verzoek wordt gedaan namens een minderjarig kind zijn daarnaast enkele aktes voor de procedure benodigd.

4. Indienen verzoekschrift

Het verzoekschrift wordt door ons kantoor ingediend bij het arrondissement van uw rechtbank. Behoudens bijzondere omstandigheden zal de rechtbank geen mondelinge behandeling ter zitting inplannen en zal de rechtbank het verzoek schriftelijk afdoen. Vervolgens zal de rechtbank beoordelen of in het verzoekschrift aan alle voorwaarden voor naamswijziging wordt voldaan. Zie ook de hoofdpagina over dit onderwerp voor voorbeelden.

5. Uitspraak

Na de uitspraak ontvangt van u de beschikking van de rechtbank van ons per mail (digitaal) of per post. Dan begint veelal een ‘fictieve’ beroepstermijn te lopen. Vanaf die periode kunnen belanghebbenden in hoger beroep tegen de uitspraak gaan. Dit komt in de praktijk echter vrij zelden voor. Na afloop van de termijn van drie maanden wordt de uitspraak onherroepelijk en zal de rechtbank een bevestiging sturen naar de gemeente om de voornaamswijzing door te voeren. Vanaf de registratie is de naamswijziging compleet en zal officieel de gewenste voornaam kunnen worden gedragen.

Waarom ons

Gratis kennismakingsgesprek

1000+ zaken behandeld

Flexibel én voordelig

Ook pro-deo

30+ jaar ervaring

Woensdag inloopspreekuur