Toevoeging (pro-deo)

Als iemand onvermogend is een een advocaat nodig heeft, kan diegene aanspraak maken op pro-deo. Elke advocaat die staat ingeschreven bij de Raad voor rechtsbijstand is bevoegd om op pro-deo basis te werken. Dit geldt aldus ook bij een verzoek tot voornaamswijziging.

Pro-deo

Via de website van Raad voor rechtsbijstand kunt u controleren of u voldoet aan de financiële vermogensgrens. Bij een verzoek tot voornaamswijziging stelt de Rvr echter een aanvullende voorwaarde: u moet kunnen aantonen dat er sprake is van dagelijkse hinder bij de huidige naam. Bewijs hiertoe kan worden geleverd door een deskundigenverklaring (huisarts of psycholoog) of eventueel een schriftelijke onderbouwing. De Rvr beoordeelt vervolgens of u op basis van deze twee voorwaarden recht heeft op gesubsidieerde rechtsbijstand. Zo ja, dan zijn de totale kosten €280,- voor de procedure (2019). Voor meer informatie hierover kunt u terecht op de specifieke webpagina van de Rvr.

Kosten: standaardtarief

Komt u niet in aanmerking voor pro-deo? In dat geval hanteert Advocatenkantoor Appelman een all-in tarief van €787,- inclusief BTW en inclusief het aan de rechtbank verschuldigde griffierecht (€297,-).

Contact en advies

Maak een afspraak voor een gratis kennismakingsgesprek van een half uur via het contactformulier of mail of bel ons direct via info@appelman.nl of bel 072 – 5123 229. U kunt er ook voor kiezen om teruggebeld te worden. Vul dan het formulier aan de rechteronderzijde in.

Overigens is het mogelijk dat u in aanmerking komt voor een tegemoetkoming in de kosten. Lees daarvoor de pagina’s gesubsidieerde rechtsbijstand en tegemoetkoming advocaatkosten door.