Toevoeging (pro-deo)

Als iemand onvermogend is een een advocaat nodig heeft, kan diegene aanspraak maken op pro-deo. Elke advocaat die staat ingeschreven bij de Raad voor rechtsbijstand is bevoegd om op pro-deo basis te werken. Dit geldt aldus ook bij een verzoek tot voornaamswijziging.

Pro-deo

Via de website van Raad voor rechtsbijstand kunt u controleren of u voldoet aan de financiële vermogensgrens. Bij een verzoek tot voornaamswijziging stelt de Rvr echter een aanvullende voorwaarde: u moet kunnen aantonen dat er sprake is van dagelijkse hinder bij de huidige naam. Bewijs hiertoe kan worden geleverd door een deskundigenverklaring (huisarts of psycholoog) of eventueel een schriftelijke onderbouwing. De Rvr beoordeelt vervolgens of u op basis van deze twee voorwaarden recht heeft op gesubsidieerde rechtsbijstand. Zo ja, dan zijn de totale kosten €245,- voor de procedure (2024). Voor meer informatie hierover kunt u terecht op de specifieke webpagina van de Rvr.

De hinder kan ook worden onderbouwd door middel van een eigen verklaring. Wij beschikken hierbij over voorbeeldverklaringen die op verzoek ter beschikking kunnen worden gesteld.

Indien u niet voldoet aan het inhoudelijke criterium voor pro-deo, maar het inkomen wel beneden de vastgestelde inkomensgrens valt, kunt u evengoed in aanmerking komen voor een verlaging van het griffierecht (€ 87,-). De totale kosten voor de procedure komen dan uit op € 599,- incl. BTW en griffierecht. Voor meer informatie hierover neemt u contact met ons op.

Kosten: standaardtarief

Als u niet in aanmerking komt voor pro-deo, dan hanteert Advocatenkantoor Appelman een all-in tarief van € 799,- inclusief BTW en inclusief het aan de rechtbank verschuldigde griffierecht (€320,-). Hierbij bestaat aldus de mogelijkheid dat u in elk geval in aanmerking voor een verlaging van het griffierecht zoals hiervoor beschreven.

Contact en advies

Maak een afspraak voor een gratis kennismakingsgesprek van een half uur via het contactformulier of mail of bel ons direct via [email protected] of bel 072 – 5123 229. U kunt er ook voor kiezen om teruggebeld te worden. Vul dan het formulier aan de rechteronderzijde in.

Meer informatie omtrent onder meer de kosten en de procedure van een verzoek tot voornaamswijziging leest u in onze brochure voornaamswijziging.