Veelgestelde vragen voornaamswijziging

Wat zijn de voorwaarden voor een voornaamswijziging?

Voorwaarde voor een verzoek tot voornaamswijziging is dat u een persoonlijk zwaarwichtig belang heeft bij het verzoek. Daarnaast mag de gewenste nieuwe naam niet ongepast zijn. Omdat de door u verzochte voornaamswijziging persoonlijk is, is dit subjectief. Er is doorgaans sprake van een zwaarwichtig belang als u in het dagelijks leven hinder ondervindt van uw huidige voornaam.

Op welke leeftijd kan het verzoek worden ingediend?

Een verzoek tot voornaamswijziging kan op elke leeftijd worden ingediend. Het verzoek tot voornaamswijziging bij een minderjarig wordt ingediend door diens ouders of wettelijk vertegenwoordiger. Gaat het om de (correctie) van een voornaam van een pasgeboren kind, dan kunt u in veel gevallen proberen bij de ambtenaar van de gemeente de naam alsnog proberen de naam correct op te laten nemen. Als de ambtenaar niet bereid is hieraan mee te werken, zal de voornaam moeten worden gewijzigd via een verzoekschriftprocedure bij de rechtbank.

Wat zijn de kosten voor een voornaamswijziging?

In tegenstelling tot wat algemeen wordt gedacht, wordt bij een verzoek tot (voor)naamswijziging niet per letter betaald: de kosten worden daarentegen als volgt vastgesteld. Omdat een procedure voor het veranderen van een voornaam via een advocaat geschiedt, kunnen de kosten voor het verzoek sterk variëren. Dit immers afhankelijk van het door het advocatenkantoor gehanteerde tarief. Advocatenkantoor Appelman hanteert een vast bedrag voor een verzoek tot voornaamswijziging. Zo heeft u vooraf duidelijkheid. Meer hierover leest op de pagina over pro-deo (ook wel: toevoeging).

Hoe kies ik een nieuwe naam?

In Nederland wordt geen gebruik gemaakt van een bestaande namenlijst. Daardoor bent in principe vrij een eigen naam te kiezen. Wel wordt als voorwaarde gesteld dat de nieuwe naam niet ongepast mag zijn. De wet is niet duidelijk wanneer een naam ongepast is, maar globaal gesproken dient het naamsgebruik zodanig te zijn, dat deze ongestoord kan worden gebruikt in het maatschappelijk verkeer zonder dat daarbij verwarring of onevenredige problemen optreedt. Ook mag de naam geen bestaande achternaam zijn, behoudens het geval dit tevens een gebruikelijke voornaam is.

Wat is de totale duur van het verzoek?

De termijn voor het voltooien van een verzoek tot voornaamswijziging bedraagt maximaal zes maanden. Dit is de benodigde termijn voor het verzamelen van de benodigde documenten voor het verzoekschrift, de beoordeling door de rechtbank (veelal schriftelijk, dus behoudens uitzonderingen geen mondelinge behandeling ter zitting), de uitspraak en de beroepstermijn. Gedurende deze periode zal er van uw kant vrijwel geen tijd benodigd zijn, de procedure wordt volledig door ons kantoor verzorgd.

Moet ik de Nederlandse nationaliteit bezitten?

In beginsel heeft u voor een verzoek tot voornaamswijziging de Nederlandse nationaliteit nodig. De reden hiervoor is dat een aantal landen een internationaal verdrag hebben gesloten welke verhindert dat landen de voor- of achternaam van een onderdaan van een andere staat verandert. Alleen als u de nationaliteit bezit van een land dat niet is aangesloten bij dit verdrag, kan het verzoek worden ingediend bij de Nederlandse rechter. Hierover kunnen wij u nader informeren.