Wat is versterferfrecht?

Versterferfrecht is van toepassing wanneer de overledene geen testament heeft opgesteld. In dat geval erven de nabestaanden op basis van de wet, waarbij een vaste volgorde is vastgesteld voor de familieleden die de erfenis ontvangen. Als er wel een testament is opgesteld, heeft deze voorrang op het versterferfrecht. Het is daarom van belang om een testament op te stellen en deze te laten vastleggen bij een notaris als u wilt dat uw nalatenschap overeenkomt met uw wensen.

Erfenisverdeling bij afwezigheid van testament

Als er geen testament is, bepaalt de wet wie de erfgenamen zijn en in welke volgorde zij erven. De echtgenoot of geregistreerde partner van de overledene en hun kinderen hebben de hoogste prioriteit, gevolgd door de ouders van de overledene met hun broers en zussen, de grootouders en uiteindelijk de overgrootouders. Als er geen erfgenamen meer zijn in een bepaalde groep, kunnen de kinderen van deze groep als plaatsvervullers optreden. Als er bijvoorbeeld geen kinderen zijn en de ouders van de overledene zijn overleden, kunnen de broers en zussen van de overledene optreden als plaatsvervullers.

Versterferfrecht bij huwelijk

Bij een huwelijk met kinderen erft de langstlevende echtgenoot de helft van de huwelijksgoederengemeenschap, terwijl de kinderen een gelijk deel van de nalatenschap ontvangen. Het aantal erfgenamen bepaalt de grootte van de erfenis. Als partners in gemeenschap van goederen zijn gehuwd, heeft de langstlevende echtgenoot recht op de helft van de huwelijksgoederengemeenschap. Dit betekent dat de gehele nalatenschap door twee wordt gedeeld, waarbij de helft naar de langstlevende echtgenoot gaat op basis van het huwelijksvermogensrecht, terwijl de andere helft gelijkmatig wordt verdeeld over de erfgenamen. Als partners niet in gemeenschap van goederen zijn gehuwd, kan er geen huwelijksgoederengemeenschap zijn.

Erfenisverdeling onder kinderen

Kinderen erven automatisch van hun ouders op basis van het versterferfrecht. Dit geldt voor alle kinderen, inclusief kinderen die tijdens het huwelijk zijn geboren, erkende kinderen, geadopteerde kinderen en kinderen van wie het vaderschap gerechtelijk is vastgesteld. Een kind dat niet is erkend en niet gerechtelijk is vastgesteld, kan niet erven.

Wat te doen als u uw erfdeel niet ontvangt?

Als u van mening bent dat u recht heeft op een deel van de erfenis, maar dit niet ontvangt, kunt u juridische bijstand inschakelen bij een advocatenkantoor. Zij kunnen u helpen bij het vaststellen van uw rechten en kunnen u bijstaan bij het opeisen van uw deel van de nalatenschap via een rechtszaak als een schikking niet lukt

Waarom ons

Gratis kennismakingsgesprek

5000+ zaken behandeld

Flexibel én voordelig

Ook pro-deo

30+ jaar ervaring

Woensdag inloopspreekuur

Uw advocaten op dit gebied

Edward Appelman