Wat zijn wilsrechten en hoe werken ze bij een erfenis?

Wilsrechten zijn de rechten die kinderen hebben wanneer hun ouder of beide ouders zijn overleden en de erfenis eigendom wordt van de andere ouder of een stiefouder, door de toepassing van de wettelijke verdeling. Deze rechten zijn in de wet vastgelegd om het kind te beschermen. Bij de wettelijke verdeling wordt de gehele nalatenschap van de overleden ouder eigendom van de echtgenoot, terwijl de kinderen een niet-opeisbare geldvordering ter grootte van hun erfdeel krijgen.

Nalatenschap

De nalatenschap omvat zowel bezittingen als schulden, inclusief persoonlijke en financiële waardevolle zaken zoals banksaldi, beleggingen, gebouwen, sieraden, kunstcollecties, enzovoort.

Soorten wilsrechten

Er zijn vier soorten wilsrechten:

  1. Moment van hertrouwen: Als de ouder van het kind is overleden en de overgebleven ouder hertrouwt of een geregistreerd partnerschap aangaat, kan het kind verzoeken om bepaalde goederen over te dragen die gelijk zijn aan de geldvordering die het kind heeft bij het overlijden van zijn ouder. De langstlevende ouder kan het vruchtgebruik voorbehouden, waardoor het kind alleen het bloot-eigendom krijgt. Het kind is er zeker van dat hij/zij de goederen volledig in bezit krijgt, omdat het vruchtgebruik eindigt bij het overlijden van de ouder.
  2. Overlijden van de overgebleven ouder: Als de ouder van het kind is overleden en de overgebleven ouder is hertrouwd of een geregistreerd partnerschap is aangegaan en vervolgens overlijdt, kan het kind verzoeken om bepaalde goederen over te dragen die gelijk zijn aan de geldvordering die het kind heeft bij het overlijden van zijn ouder.
  3. Overlijden van de stiefouder: Als de ouder van het kind is overleden en de overgebleven ouder is hertrouwd of een geregistreerd partnerschap is aangegaan met iemand anders dan de ouder, kan het kind verzoeken om bepaalde goederen over te dragen die gelijk zijn aan de geldvordering die het kind heeft bij het overlijden van zijn ouder. De stiefouder kan het vruchtgebruik voorbehouden, maar het kind is er zeker van dat hij/zij de goederen volledig in bezit krijgt, omdat het vruchtgebruik eindigt bij het overlijden van de stiefouder.
  4. Overlijden van de stiefouder na het overlijden van de ouder: Als de ouder van het kind is overleden en de overgebleven ouder is hertrouwd of een geregistreerd partnerschap is aangegaan met iemand anders dan de ouder en vervolgens overlijdt, kan het kind verzoeken om bepaalde goederen over te dragen die gelijk zijn aan de geldvordering die het kind heeft bij het overlijden van zijn overleden ouder. Dit geldt in de situatie waarbij de stiefouder is overleden en de wettelijke verdeling van toepassing is op de nalatenschap van de overleden ouder. De erfgenamen van de stiefouder kunnen dan worden verzocht om bepaalde goederen over te dragen die gelijk zijn aan de geldvordering die het kind heeft bij het overlijden van zijn ouder.Het kind kan ervoor kiezen wel of geen beroep te doen op een wilsrecht. Het wilsrecht ontstaat automatisch als een van de bovengenoemde situaties zich voordoet, tenzij het bij testament is uitgesloten. Als de wilsrechten bij testament zijn uitgesloten, heeft het kind geen wettelijk recht om bepaalde goederen op te eisen.Als u wilt voorkomen dat de eigendommen van een van uw ouders bij een stiefouder of stieffamilie terechtkomen, is het aan te raden tijdig een beroep te doen op een wilsrecht. Als u vragen heeft over dit onderwerp, kunt u contact opnemen met een advocaat of notaris die gespecialiseerd is in erfrecht.

Waarom ons

Gratis kennismakingsgesprek

5000+ zaken behandeld

Flexibel én voordelig

Ook pro-deo

30+ jaar ervaring

Woensdag inloopspreekuur

Uw advocaten op dit gebied

Edward Appelman