Wat is een legaat?

Een legaat is een clausule die een persoon kan opnemen in zijn of haar testament met als doel een specifieke bezitting aan een bepaalde persoon over te dragen. In een codicil kan een legaat ook worden opgenomen voor een beperkte selectie van items.

Wie is de legataris?

De persoon die een legaat ontvangt, wordt de legataris genoemd en verschilt van een erfgenaam. Een erfgenaam ontvangt een deel van de erfenis en neemt de bezittingen en schulden van de overledene over, terwijl een legataris alleen het specifieke legaat ontvangt. De legataris heeft in feite een vordering op een of meer erfgenamen en is dus een schuldeiser van de nalatenschap.

Welke soorten bezittingen kunnen worden gelegateerd?

Een legaat kan betrekking hebben op verschillende soorten bezittingen, zoals een specifiek goed, een bepaald type bezitting, een som geld of rechten, zoals het recht van vruchtgebruik.

Kan een erflater een tegenprestatie vragen?

Soms kan een erflater de legataris vragen om een ​​tegenprestatie te leveren, bijvoorbeeld door een bedrag te betalen om het legaat te krijgen. Deze vergoeding kan de volledige waarde van het legaat of een deel ervan bedragen.

Hoe wordt een legaat overgedragen?

Als een bezitting is gelegateerd, gaat de eigendom daarvan niet automatisch over op de legataris en moet deze door de erfgenamen worden overgedragen. Als er geen specifieke instructies zijn in het testament, is het legaat direct na het overlijden opeisbaar.

Kan een legaat worden geweigerd?

Een legaat hoeft niet te worden aanvaard en de legataris kan het verwerpen als hij of zij dat wenst. De legataris is geen erfgenaam en kan niet worden aangesproken voor schulden van de nalatenschap.

Waar kan ik terecht voor het opstellen van een legaat?

Het is raadzaam om voor het opstellen van een legaat, als onderdeel van uw testament, contact op te nemen met een notaris.

Waarom ons

Gratis kennismakingsgesprek

5000+ zaken behandeld

Flexibel én voordelig

Ook pro-deo

30+ jaar ervaring

Woensdag inloopspreekuur

Uw advocaten op dit gebied

Edward Appelman