Taken en verantwoordelijkheden van een executeur

De executeur is verantwoordelijk voor het afhandelen van de erfenis namens de erfgenamen. Gewoonlijk zorgt hij ervoor dat de erfgenamen de erfenis gezamenlijk kunnen verdelen. De taken van de executeur zijn vastgelegd in de wet en kunnen in het testament van de overledene worden uitgebreid of verminderd.

Aanstelling van een executeur

De executeur wordt benoemd in het testament van de overledene en kan een van de erfgenamen zijn of een notaris. Als er meerdere executeurs zijn, kunnen ze allemaal de taken uitvoeren, tenzij het testament anders vermeldt. De erfgenamen mogen de erfenis niet afhandelen als er een executeur is aangesteld. Als de erfgenamen het niet eens zijn met de handelingen van de executeur, kunnen ze de kantonrechter om een oordeel vragen.

Taken van een executeur

De taken van de executeur omvatten het afhandelen van de erfenis, zoals het opzeggen van huur en abonnementen, het bijhouden van het huis en de tuin, het weggooien van bederfelijke spullen, het verkopen van aandelen en het vinden van een nieuw huis voor huisdieren. Ook moet de executeur een boedelbeschrijving maken, schulden betalen, spullen verkopen indien nodig en iedereen informeren die iets uit de erfenis krijgt.

Informatieplicht van de executeur

De executeur moet de erfgenamen op de hoogte houden van zijn handelingen en is verplicht om vragen over zijn taken te beantwoorden en documenten te laten zien, zoals bankafschriften. De executeur heeft recht op 1% van de waarde van de erfenis als beloning, tenzij het testament anders bepaalt.

Einde van de taken van de executeur

De taken van de executeur eindigen wanneer hij zijn taken heeft voltooid, wanneer de tijdslimiet is verstreken, wanneer hij overlijdt, in financiële problemen komt of onder curatele of bewind wordt geplaatst, of wanneer de kantonrechter hem ontslaat. Daarna moet hij “rekening en verantwoording” geven aan de erfgenamen, waarin hij laat zien wat hij heeft gedaan en soms uitleg geeft over zijn keuzes.

Waarom ons

Gratis kennismakingsgesprek

5000+ zaken behandeld

Flexibel én voordelig

Ook pro-deo

30+ jaar ervaring

Woensdag inloopspreekuur

Uw advocaten op dit gebied

Edward Appelman