Erfbelasting betalen

Wanneer iemand een erfenis ontvangt, is het meestal vereist om erfbelasting te betalen. Het bedrag van de belasting is afhankelijk van de mate van verwantschap tussen de erfgenaam en de overledene.

Procedure: drie stappen

De erfgenamen hebben de keuze om gezamenlijk aangifte te doen of individueel. De procedure bestaat uit drie stappen:

Stap 1: Bepaal de waarde van de erfenis

De waarde van de nalatenschap is het saldo van alle bezittingen minus de schulden op het moment van overlijden.

Stap 2: Dien de belastingaangifte in bij de Belastingdienst

Erfgenamen hebben acht maanden de tijd om belastingaangifte te doen na het overlijden. Het aangifteformulier voor erfbelasting wordt meestal automatisch verstuurd, maar als dit niet gebeurt, moet de erfgenaam het formulier zelf aanvragen bij de Belastingdienst. Het is ook mogelijk om digitaal aangifte te doen. Bij een legaat en een uitkering uit een levensverzekering moet ook aangifte worden gedaan. Een notaris kan adviseren over de erfbelasting en helpen bij de aangifte.

Stap 3: Betaal de erfbelasting

Na het indienen van de belastingaangifte krijgt de erfgenaam meestal binnen drie maanden een belastingaanslag. Het belastingtarief en het bedrag dat moet worden betaald, zijn afhankelijk van de relatie tussen de erfgenaam en de overledene. Als de erfenis niet binnen acht maanden kan worden verdeeld of als het huis nog niet is verkocht, kan uitstel van betaling worden aangevraagd. Er wordt dan rente berekend vanaf acht maanden na het overlijden.

Als de werkelijke waarde van de erfenis hoger is dan op het moment van aangifte gedacht, kan de Belastingdienst later een naheffing opleggen. Als de werkelijke waarde lager is dan opgegeven in de belastingaangifte, kan een verzoek om teruggave worden ingediend.

Aanvullende tips en informatie over erfbelasting

Hier zijn enkele tips met betrekking tot erfbelasting:

  • Bewaar alle facturen van kosten die de erfgenamen maken vanwege het overlijden, omdat sommige kosten aftrekbaar zijn van de erfbelasting. Andere kosten kunnen later worden verrekend met de andere erfgenamen.
  • Als u een koophuis erft, wordt de WOZ-waarde van vorig jaar gebruikt voor de berekening van de erfbelasting. Als u denkt dat deze waarde te hoog is, kunt u bezwaar maken om erfbelasting te besparen.
  • Als u als partner erft volgens de wettelijke verdeling en dit fiscaal onvoordelig uitpakt, kunt u afzien van de wettelijke verdeling via een akte bij de notaris binnen drie maanden na het overlijden. Een notaris kan u hierover adviseren.
  • Als u na het overlijden van uw partner een eenpersoonshuishouden heeft, kunt u vragen of uw tarief voor de rioolbelasting en andere gemeentelijke belastingen kan worden verlaagd. Soms heeft u ook recht op hogere huursubsidie.
  • Als u na het overlijden alleen achterblijft met uw kinderen, kunt u advies vragen aan een belastingadviseur of de belastingtelefoon over aftrekposten voor bijzondere lasten.”

Waarom ons

Gratis kennismakingsgesprek

5000+ zaken behandeld

Flexibel én voordelig

Ook pro-deo

30+ jaar ervaring

Woensdag inloopspreekuur

Uw advocaten op dit gebied

Edward Appelman