Op internet wordt steeds vaker gebruik gemaakt van vergelijkingswebsites om zo de beste prijs voor een product of dienst te vinden. In beginsel geldt dat dergelijke aanbieders niet aansprakelijk zijn voor onrechtmatige activiteiten of informatie van derden. Zo zijn zoekmachines, online veilingsites (denk aan Google en Marktplaats) in beginsel niet aansprakelijk voor onrechtmatige informatie van derden c.q. gebruikers. In een recente procedure boog het Hof Amsterdam zich over de vraag of het bekende platform Skyscanner zich ook op die vrijstelling kon beroepen in verband met reclame-uitingen. Onze advocaat mediarecht bespreekt de uitkomst van deze zaak.

Oneerlijke handelspraktijk?

De feiten. Skyscanner is een vergelijkingswebsite voor vliegtickets. Een van de haar aangesloten aanbieders, Govolo, werd aangesproken door de Reclame Code Commissie in verband met een schending van art. III de Reclamecode Reisaanbiedingen. Hierin was bepaald: “Aanbieders zijn gehouden tot het hanteren van correcte en duidelijke prijzen in hun reclame-uitingen. Zij publiceren hun prijzen, al of niet gespecificeerd, inclusief de hen op het moment van publicatie bekende vast onvermijdbare (= bijkomende onlosmakelijk aan de dienst verbonden) kosten die voor de aangeboden diensten aan de aanbieder moeten worden betaald”

Klacht NVR

Govolo biedt via Skyscanner vliegtickets aan voor een bepaalde prijs, zonder te vermelden dat behalve de prijs ook voor de vliegtickets een bedrag van €25,- aan boekingskosten en een variabel bedrag aan betaalkosten in rekening worden gebracht. De Nederlandse Vereniging van Reisondernemingen acht dit in strijd met voornoemd artikel en dient daarover een klacht in bij de RCC. Zij stelt tevens Skyscanner van deze klacht op de hoogte. Die stelt daarop een onderzoek in en verwijdert het aanbod van Govolo prompt uit haar systemen.

Klacht tegen Skyscanner

De klachten tegen respectievelijk Govolo en Skyscanner worden door de RCC gegrond verklaard. Beiden hebben in strijd gehandeld met art. III van de RR. In de daaropvolgende procedure bij het CvB beroept de advocaat van Skyscanner zich namens zijn cliënt op het feit dat Skyscanner enkel een tussenpersoon en doorgeefluik van informatie van haar aanbieders is. De vraag die aan het CvB voorligt is of a) zowel Skyscanner zich schuldig maakt aan een oneerlijke handelspraktijk en b) of Skyscanner zich kan beroepen op een eventuele vrijstelling van aansprakelijkheid voor tussenpersonen.

Zelfstandige handelspraktijk?

Met betrekking tot de tweede vraag oordeelt het CvB oordeelt dat Skyscanner niet enkel een doorgeefluik is van informatie, omdat zij een zelfstandige handelspraktijk uitoefent die in dit geval tot oneerlijke reclame heeft geleid. De reden hiervoor is mede dat een consument die op zoek gaat naar het goedkoopste vliegticket, in de onjuiste veronderstelling wordt gebracht dat een aanbieder- in dit geval Govolo- de goedkoopste aanbieder is. Dit terwijl die zich bedient van reclame die in strijd is met de Reclamecode Reisaanbiedingen. Daardoor kan de Reclame Code Commissie ook Skyscanner aanspreken voor de onrechtmatige reclame.

Vrijstelling van aansprakelijkheid?

In de procedure bij het hof blijkt Skyscanner met lege handen te staan, die de uitspraak van het CvB als uitgangspunt neemt. Skyscanner verweert zich met de stelling dat zij niet wist van de onrechtmatige informatie van Govolo en, zodra zij dat wel wist, die informatie prompt heeft verwijderd. Daardoor valt zij naar haar oordeel onder de vrijstelling. Het hof stelt echter dat Skyscanner dit onvoldoende heeft gemotiveerd, omdat bij de procedure bij het CvB -welke uitspraak in kracht van gewijsde is gegaan- vast is komen te staan dat zij meer is dan een neutrale aanbieder. Dit leidt ertoe dat Skyscanner geen beroep kan doen op een vrijstelling in geval van beweerdelijk onrechtmatige reclame-uitingen van haar aanbieders en zal daartoe dan ook voortaan preventief actie moeten ondernemen.

Waarom ons

Gratis kennismakingsgesprek

5000+ zaken behandeld

Flexibel én voordelig

Ook pro-deo

30+ jaar ervaring

Woensdag inloopspreekuur

Door Edward Appelman op 5 oktober 2018 Leestijd: 3 minutes