Vaststelling

Vaststelling (ook wel: vaststellingsovereenkomst) is een overeenkomst ter beëindiging van een onzekere gebeurtenis of geschil.

Indien partijen naar aanleiding van een schikking onderlinge afspraken maken, worden deze besloten in een vaststellingsovereenkomst. In dat geval leidt de vaststellingsoverereenkomst tot beëindiging of voorkoming van een gerechtelijke procedure.

Een vaststellingsovereenkomst is niet absoluut bindend: onder bepaalde voorwaarden kan een vaststellingsovereenkomst ongedaan worden gemaakt, bijvoorbeeld als er sprake is van een vernietigingsgrond. Als er sprake is van een vaststellingsovereenkomst bij een einde van het dienstverband (ook wel: beëindigingsovereenkomst) heeft de werknemer 14 dagen bedenktijd.

Wetsartikel 7:900 e.v. BW
Synoniemen vaststellingsovereenkomst