Sale-and-leaseback

Bij een sale-and-leasebackconstructie wordt een goed verkocht aan de wederpartij, waarna deze direct terug wordt geleasd. Daarmee lijkt de constructie op die van een huurovereenkomst, echter is het verschil dat bij een sale-and-leaseback de wederpartij direct eigenaar wordt van de goederen.

Voor een geldige overdracht van een goed is vereist dat de overeenkomst de strekking heeft het goed daadwerkelijk in het vermogen van de wederpartij te laten vallen. Partijen kunnen bij een sale-and-leasebackconstructie een aantal afspraken maken over de overdracht van het goed, zoals wie het risico draagt voor eventuele schade aan het goed. Dergelijke afspraken hebben niet tot gevolg dat de overdracht in strijd is met het fiduciaverbod (art. 3:84 lid 3 BW).

Wetsartikel Art. 3:84 BW
Synoniemen