Schadebeperkende maatregelen

De maatregelen die een benadeelde dient te nemen om ervoor te zorgen dat eventuele (verdere) schade zoveel mogelijk wordt beperkt. Deze plicht geldt alleen voor zover het treffen van dergelijke maatregelen redelijk moet worden geacht.

Indien de benadeelde niet voldoet aan de schadebeperkingsplicht, dan zal deze schade op basis van eigen schuld (art. 6:101 BW) voor zijn rekening komen.

Wetsartikel Art. 6:101 BW
Synoniemen Schadebeperkingsplicht