Nietig

Nietigheid van een rechtshandeling houdt in dat deze voor de Nederlandse wet nooit heeft bestaan.

Volgens het Nederlands recht is een rechtshandeling nietig als deze in strijd met de wet, goede zeden of openbare orde is. Zo is een overeenkomst, waarbij meerdere coureurs de afspraak maken om een straatrace te houden, volgens de Nederlandse wet nietig. Dit is immers in strijd met de wet, dan wel met de openbare orde. De overeenkomst heeft dan ook nooit bestaan. Een partij bij de overeenkomst kan dan geen nakoming afdwingen, zelfs als alle afspraken schriftelijk zijn vastgelegd.

Nietigheid van een rechtshandeling moet niet worden verward met vernietigbaarheid. Bij nietigheid heeft de rechtshandeling nooit bestaan, bij vernietigbaarheid moet er sprake zijn van bijkomende omstandigheden. De partij moet dan een beroep op de vernietigbaarheid van de rechtshandeling doen, bijvoorbeeld zoals het geval is bij misbruik van omstandigheden.

 

Regeling
Wetsartikel
Synoniemen Nietigheid