Misbruik van omstandigheden

Misbruik van omstandigheden heeft tot gevolg dat een overeenkomst, die tot stand is gekomen onder misbruik van omstandigheden, ongedaan kan worden gemaakt. In dat geval heeft de partij die de overeenkomst heeft getekend eigenlijk niet de wil gehad om de overeenkomst gestand te doen. In de regel moet er sprake zijn van een noodtoestand, afhankelijkheid of onervarenheid. Daarnaast moet de persoon die misbruik van omstandigheden maakt, weten of behoren te begrijpen dat de andere partij onder normale omstandigheden de overeenkomst nooit zou zijn aangegaan.

Is voldaan aan de voorwaarde van misbruik van omstandigheden, dan kan de rechtshandeling (een onderdeel voor het tot stand komen van de overeenkomst) worden vernietigd.

Regeling
Wetsartikel
Synoniemen