Gift

Een gift (ook wel: schenking) is een overeenkomst waarbij de schenker een ander om niet verrijkt. Om niet houdt in dat er geen sprake is van een tegenprestatie en de schenker dus voor de geleverde schenking niets ontvangt. Een gift als zodanig is niet in de wet gedefinieerd, maar houdt in dat een ander wordt verrijkt ten koste van het vermogen van degene die de gift verstrekt.

Een schenkingsovereenkomst wordt ook wel aangemerkt als een eenzijdige, niet-wederkerige overeenkomst.

Wetsartikel
Synoniemen Schenking