Geheimhoudingsovereenkomst

Een geheimhoudingsovereenkomst is een aparte overeenkomst waarin een plicht tot geheimhouding wordt opgenomen. Vaak gebeurt dit in arbeidscontracten. Schending van het beding kan dan een boete of ontslag tot gevolg hebben, om te voorkomen dat een medewerker vertrouwelijke informatie over producten of de bedrijfsvoering met derden deelt. Ook wanneer er geen expliciet geheimhoudingsbeding is, dienen werknemers geen uitlatingen te doen die de bedrijfsvoering in gevaar kunnen brengen. Het opleggen van een geheimhoudingsbeding kan er wel voor zorgen dat de persoon die de geheimhouding schendt, een sanctie krijgt opgelegd, om zo de geheimhouding te waarborgen.

Wetsartikel
Synoniemen Geheimhoudingsplicht, geheimhoudingsbeding, geheimhoudingsbepaling