Goeder trouw

Te goeder trouw (ook wel: niet te kwader trouw ofwel bonafide) houdt in dat een persoon uit goede motieven handelt. Er is geen sprake van bedrog, verzwijging of de wetenschap dat de gedane handeling of wetsovertreding in strijd met de wet is. Het is de tegenstelling van ter kwader trouw (malafide), waarbij iemand weet dat hij of zij fout zit maar toch verder gaat met fout handelen.

De term goeder trouw is met name van belang in het goederenrecht en bij derdenbescherming. 

Categorie Goederenrecht
Wetsartikel
Synoniemen Te goeder trouw