Geheimhouding

Geheimhouding van de inhoud van een overeenkomst of onderhandeling tussen partijen. Geheimhouding kan betekenen dat partijen niet met derden over (inhoud van) de overeenkomst mogen spreken, documenten teruggegeven en/of vernietigd moeten worden en dat er sancties kunnen volgen bij het breken van het geheimhoudingsbeding. Geheimhouding wordt vaak in een contract of beding vastgelegd. Er wordt dan verlangd van bijvoorbeeld een werknemer dat hij of zij geen gevoelige bedrijfsinformatie bespreekt met derden buiten of binnen het bedrijf. Door geheimhouding kan de bedrijfsvoering of een product beschermd worden. Wel is geheimhouding een risicovolle manier van het beschermen van het bedrijf of product, omdat geheimhouding grotendeels is gebaseerd op het vertrouwen dat beide partijen in elkaar hebben. Om deze reden wordt er vaak een sanctie verbonden aan het schenden van de geheimhoudingsplicht.

Regeling
Wetsartikel
Synoniemen Geheimhoudingsplicht, geheimhoudingsbeding