Geheimhoudingsbeding

Een geheimhoudingsbeding is een onderdeel van een contract of overeenkomst (een clausule) waarin een plicht tot geheimhouding wordt opgenomen. Vaak gebeurt dit in arbeidscontracten, maar ook andere contracten kennen vaak een geheimhoudingsclausule in het contract of de overeenkomst. Schending van het beding kan dan een boete of ontslag tot gevolg hebben, om te voorkomen dat een medewerker vertrouwelijke informatie over de producten of de bedrijfsvoering met derden deelt. Ook wanneer er geen expliciet geheimhoudingsbeding is vastgelegd in een overeenkomst of contract, dienen werknemers of andere betrokkenen geen uitlatingen te doen die de bedrijfsvoering in gevaar kunnen brengen. Het opleggen van een geheimhoudingsbeding kan er wel voor zorgen dat de persoon die de geheimhouding schendt, een sanctie krijgt opgelegd, om zo de geheimhouding te waarborgen.

Regeling
Wetsartikel
Synoniemen Geheimhoudingsplicht, geheimhoudingsbepaling