Kinderalimentatie

Kinderalimentatie houdt in dat de meest draagkrachtige partner bij een scheiding of beëindiging van een geregistreerd partnerschap aan de minst draagkrachtige partner een vergoeding betaalt voor de kosten die nodig zijn om de kinderen op te voeden.

De hoogte van de vergoeding hangt onder meer af van de relatieve draagkracht van beide partijen. Een partner die verplicht is tot betaling van partneralimentatie heeft deze verplichting totdat het kind de leeftijd van 20 heeft bereikt. De ratio hierachter is dat jongmeerderjarige volwassenen  gedurende deze levensfase financieel afhankelijk zijn voor de bekostiging van de studie.

Wetsartikel
Synoniemen alimentatie, alimentatieverplichting