Exploitatieschade

Exploitatieschade is de schade die optreedt wanneer een ondernemer geen winst meer kan behalen over de exploitatieovereenkomst of de exploitatie van de onderneming en zijn activiteiten. Bijvoorbeeld het afbranden van een café. Het is schade die geleden wordt door zowel de ondernemer als de exploitant binnen de onderneming: beide kunnen immers hun bedrijfsactiviteiten niet zonder meer voortzetten en lijden  schade in de vorm van inkomstenderving.

Wetsartikel
Synoniemen