Exploitatieovereenkomst

Exploitatieovereenkomst (ook wel:  pachtovereenkomst) is een overeenkomst waarin vastgelegd wordt dat een exploitant de onderneming van een andere ondernemer exploiteert of huurt. Dit wordt meestal vastgelegd in combinatie met huur van de eventuele bedrijfsruimte. Het principe van exploitatie wordt vaak in de horeca toegepast, maar ook in andere sectoren vindt dit plaats. Ook wordt een exploitatiecontract gesloten bij een overeenkomst tussen de overheid en private partijen, in het bijzonder wanneer er sprake is van de generatie van openbare voorzieningen.

Wetsartikel
Synoniemen Exploitatiecontract, pachtovereenkomst