Garantie

Garantie (ook wel: wettelijke garantie) houdt in dat een consument recht heeft op een conform product. Indien het product niet deugdelijk is, dan heeft de consument recht op teruggave van de betaalde som (ontbinding van de overeenkomst), reparatie of vervanging.

Naast de wettelijk geregelde garantie bieden sommige producenten aanvullende garanties, zoals een fabrieksgarantie of de mogelijkheid voor het kopen van een extra garantie of een verlenging van de bestaande garantietermijn. Deze garanties hebben geen invloed op de wettelijke garantie. Ook als de koper geen extra garanties aanschaft, heeft hij of zij nog steeds recht op de wettelijke garantie en bescherming door het consumentenrecht.

Wetsartikel
Synoniemen Conformiteit