Escrow

Een escrow is een bedrag dat wordt ingehouden door een derde partij voor een bepaalde periode. Dit kan zijn om het bedrag pas uit te keren als aan bepaalde voorwaarden is voldaan. Ook in de advocatuur wordt gebruik gemaakt van escrows, door zogenoemde derdenrekeningen. Ook worden escrows vaak gebruikt bij koopovereenkomsten om risico’s af te dekken.

Een escrow is een ingehouden bedrag, meestal in de vorm van een escrow-rekening die een escrow agent beheert, een neutrale derde partij. Alleen als er een overeenkomst tussen koper en verkoper is afgestemd, wordt het geld op de rekening uitbetaald door de escrow-agent. Deze constructies worden vaak toegepast bij grote en/of internationale transacties van grote bedrijven, of grote vastgoedtransacties.

Regeling
Wetsartikel
Synoniemen