Conformiteitsbeginsel

Het conformiteitsbeginsel houdt in dat een verkochte zaak dient te voldoen aan de verwachtingen van de koper op grond van de overeenkomst. Dit is een van de verplichtingen die een verkoper heeft aan zijn klanten. Als een zaak niet de eigenschappen bezit die de koper redelijkerwijs mocht verwachten, wordt gesproken van non-conformiteit. In dat geval is de verkoper verplicht een oplossing aan te bieden, bijvoorbeeld terugbetaling van de koopsom, reparatie of vervanging. Bijvoorbeeld een (nieuwe) auto waarvan de motor het binnen een maand begeeft.

De regels omtrent conformiteit gelden enkel wanneer een bedrijf iets aan een consument verkoopt. Bij zakelijke verkopen (business to business) of bij verkopen die plaatsvinden onder consumenten onderling (bijvoorbeeld een tweedehands verkoop of een vrijmarkt) geldt het conformiteitsbeginsel niet.

Wetsartikel Art. 7:17 BW
Synoniemen Non-conform, conformiteit