Conformiteitsbeginsel

Een specifieke bepaling in het consumentenrecht, dat feitelijk hetzelfde is als een garantiebepaling.

Het conformiteitsbeginsel houdt in dat een verkochte zaak dient te voldoen aan de verwachtingen van de koper op grond van de overeenkomst. Dit is een van de verplichtingen die een verkoper heeft aan zijn klanten. Als een zaak niet de eigenschappen bezit die de koper redelijkerwijs mocht verwachten, is de zaak zogenoemd non-conform. In dat geval is de verkoper verplicht een oplossing aan te bieden, bijvoorbeeld terugbetaling van de koopsom, reparatie of vervanging. Voorbeelden van non-conformiteit zijn een auto waarbij de motor het kort na aankoop begeeft of een koopwoning met verborgen gebreken.

De regels omtrent conformiteit gelden enkel wanneer een bedrijf iets aan een consument verkoopt. Bij zakelijke verkopen (business to business) of bij verkopen die plaatsvinden onder consumenten onderling (bijvoorbeeld een tweedehands verkoop of een vrijmarkt) geldt het conformiteitsbeginsel niet. Komt een zakelijke partij zijn verplichtingen niet na, dan levert dat een mogelijke tekortkoming (ook wel: wanprestatie) op.

Wetsartikel Art. 7:17 BW
Synoniemen Non-conform, conformiteit