Non-conformiteit

De situatie waarin een geleverde zaak niet aan de overeenkomst beantwoordt.

Een zaak is bijvoorbeeld non-conform indien het bij normaal gebruik binnen korte tijd na aanschaf begeeft. In een dergelijke situatie mocht de koper verwachten dat de zaak een gebruikelijke termijn mee zou gaan. Er kan alleen sprake van een non-conforme zaak als het gaat om een consumentenkoop. De reden hiervoor is dat de wetgever een speciale regeling in het leven heeft geroepen om consumenten - als zijnde doorgaans de zwakkere partij - te beschermen. De regeling omtrent non-conformiteit en de rechten en plichten die de consument in zulke gevallen heeft, geeft de consument een sterkere positie.

Een consument kan zich niet beroepen op non-conformiteit als het hem bekend was of kon zijn dat de zaak niet aan de overeenkomst beantwoordt. Wel kan de koper zich mogelijk schuldig maken aan wanprestatie of kan de koper - onder voorwaarden - een beroep doen op dwaling.

Wetsartikel Art. 17 BW
Synoniemen