Non-conformiteit

Non-conformiteit houdt in dat een geleverde zaak niet aan de overeenkomst beantwoordt. Een voorbeeld hiervan is als een wasmachine of auto het binnen een korte tijd na aanschaf al begeeft. In dat geval is de geleverde zaak non-conform: immers, de koper mocht verwachten dat de zaak een gebruikelijke termijn mee zou gaan. Er is alleen sprake van een non-conforme zaak in geval van een consumentenkoop. De reden hiervoor is dat de wetgever een speciale regeling in het leven heeft geroepen om consumenten te beschermen. De regeling omtrent non-conformiteit en de rechten en plichten die de consument in zulke gevallen heeft, geeft de consument een sterkere positie.

Er is sprake van non-conformiteit als de koper bepaalde eigenschappen verwachtte van de geleverde zaak en/of als de verkoper bepaalde beweringen over de geleverde zaak heeft gedaan. Als de verkoper bijvoorbeeld aangeeft dat een hybride fiets geschikt is om mee te mountainbiken, dan zal die fiets non-conform zijn als deze bij normaal gebruik het al binnen korte tijd begeeft. Geeft de koper daarentegen aan dat een stadsfiets ook geschikt is om mee te mountainbiken, dan zal de consument zich niet kunnen beroepen op non-conformiteit als de fiets het begeeft aangezien hij er bekend mee mocht zijn dat de fiets voor dit gebruik niet geschikt zou zijn. Met andere woorden: de consument kan zich niet beroepen op non-conformiteit als het hem bekend was of kon zijn dat de zaak niet aan de overeenkomst beantwoordt. Wel kan de koper zich mogelijk schuldig maken aan wanprestatie of kan de koper -hetzij niet kansrijk- een beroep doen op dwaling.

Wetsartikel Art. 17 BW
Synoniemen