Consumentenkoop

Er is sprake van een consumentenkoop indien een particulier een zaak (goederen of diensten) bij een bedrijf koopt. Hierbij dient sprake te zijn van een roerende zaak, de koper moet de goederen of diensten gekocht hebben als particulier en de verkoper dient te handelen binnen de uitoefening van een beroep of bedrijf.

Als er sprake is van consumentenkoop, zijn een aantal specifieke bepalingen betreffende het consumentenrecht van toepassing. Zo dient de aankoop te beantwoorden aan de koopovereenkomst (het conformiteitsbeginsel). Ook koop op afstand, bijvoorbeeld via de telefoon of internet, kan een consumentenkoop zijn. Bij koop op afstand is er extra bescherming door de wet Kopen op afstand. Dit is ook een onderdeel van het consumentenrecht.

Wetsartikel Art. 7:5 BW
Synoniemen