Clausule

Met de term clausule wordt doorgaans gerefereerd naar een zinsnede of bepaling in een overeenkomst. Clausules bevatten afspraken over rechten en plichten van beide partijen bij een overeenkomst. Zo kan een huurovereenkomst een clausule bevatten waarin staat dat de huurder het gehuurde, bij beëindiging van de overeenkomst, in opgeruimde staat moet opleveren.

Wetsartikel
Synoniemen Bepaling, beding