Ontruimingsbeding

Een onruimingsbeding is een bepaling die in een huurovereenkomst kan worden opgenomen. Op basis van dit beding kan een verhuurder een woning tijdelijk verhuren. De verhuurder was in dat geval de vorige bewoning van de huurwoning, verhuurt de woning vervolgens op tijdelijke basis aan een ander en gaat na afloop van de huurperiode weer zelf in het pand gaat wonen.

Een uitzondering op bovenstaande regel is als het pand nog niet eerder bewoond is geweest. Dit kan zich bijvoorbeeld voordoen bij een nieuwbouwwoning. De verhuurder kan in dat geval alleen een beroep doen op het onruimingsbeding als hij na afloop van de tijdelijke huurperiode er zelf in gaat wonen. Ook is beroep het ontruimingsbeding mogelijk als de huidige huurder de woning verlaat, het pand vervolgens aan een nieuwe huurder ter beschikking wordt gesteld en de oude huurder vervolgens weer de woning betrekt.

 

Categorie Huurrecht
Wetsartikel
Synoniemen Diplomatenclausule