Aannemingsovereenkomst

Een aannemingsovereenkomst is een overeenkomst waarbij de ene partij, de aannemer, zich verbindt om voor de andere partij, de opdrachtgever, een werk van stoffelijke aard tot stand te brengen.

Hierbij is van belang dat er geen sprake is van een arbeidsrelatie: in dat geval zijn namelijk niet de specifieke wettelijke bepalingen inzake de overeenkomst van aanneming van toepassing, maar die van de arbeidsovereenkomst. Ook is vereist dat het gaat om een werk van stoffelijke aard, zoals het tot stand brengen van een bouwwerk. Als het gaat om een werk van niet-stoffelijke aard, zijn de specifieke bepalingen inzake de overeenkomst van opdracht van toepassing. De term 'stoffelijke aard' laat in de praktijk soms ruimte voor discussie.

De opdrachtgever is aan de aannemer een som verschuldigd: dit heet ook wel de aanneemsom. Op de overeenkomst van aanneming zijn bijzondere specifieke wettelijke bepalingen van toepassing.

Wetsartikel
Synoniemen Overeenkomst van aanneming