Vrijwilliger

Vrijwilliger in de zin van de Werkloosheidswet is de persoon die uitsluitend vergoedingen of verstrekkingen in de zin van de Wet op de loonbelasting 1964 ontvangt. Om te worden aangemerkt als vrijwilliger is het noodzakelijk dat de hoogte van de vergoedingen niet meer bedraagt dan € 150 per maand en € 1500 per kalenderjaar. Is aan deze voorwaarden voldaan, dan is er geen sprake van een dienstverband. 

Daarnaast wordt ook niet als dienstverband aangemerkt: vrijwilligerswerk als politieambte en vrijwiligerswerk bij de brandweer. Bij dit laatste mag wel een loon worden overeengekomen. Dit wordt echter niet aangemerkt als dienstverband en er zal dus geen sprake zijn van een arbeidsverhouding.

Naast de hierboven beschreven vergoeding is iemand tevens vrijwilliger als voldaan is aan 3 voorwaarden:

  • Als er werkzaamheden worden verricht voor een organisatie die niet is onderworpen aan vennootschapsbelasting of daarvan is vrijgesteld;
  • Als de vrijwilliger niet in dienst is bij de organisatie;
  • Als de werkzaamheden niet als beroep worden uitgeoefend.

Voor de Werkloosheidswet is de definitie van vrijwilligerswerk van belang om het recht op, of hoogte van de uitkering te kunnen vaststellen. Als iemand een uitkering ontvangt, mag hij in sommige gevallen niet daarnaast nog vrijwilligerswerk doen.

Wetsartikel Art. 6 WW
Synoniemen