Werknemer

De werknemer is de natuurlijke persoon die in dienstbetrekking van een werkgever staat. Om als werknemer te worden beschouwd, dient er sprake te zijn van een arbeidsverhouding. De werknemer dient in direct loonverband te staan voor verrichte arbeid.

Categorie Arbeidsrecht
Wetsartikel Art. 3:6 WARZO; art. 51 lid 3 ZW; art. 56 WW
Synoniemen arbeider, arbeidskracht, employé, employée, functionaris, hulp, personeel, werknemer, werkneemster