Inkomenssuppletie

Iemand die een uitkering ontvangt krachtens de Wet Wajong, de WAO of de WAZ kan een eigen bedrijf starten. Indien diegene dan minder verdient dan hij krachtens de berekeningen van het UWV zou kunnen verdienen, kan die persoon in aanmerking komen voor een aanvullende uitkering. Deze aanvullende uitkering vangt de lagere inkomsten gedeeltelijk op en heet ook wel inkomenssuppletie.

Een persoon die een herbeoordeling krijgt voor de Wet Wajong, de WAO of de WAZ kan een inkomenssuppletie krijgen als hij na de herbeoordeling nog slechts een gedeeltelijke uitkering ontvangt.

Daarnaast gelden voor personen die een Wajong-uitkering ontvangen nog een aantal aanvullende situaties. Een persoon die een Wajong-uitkering ontvangt, in ook aanmerking komen voor inkomenssuppletie indien hij een uitkering heeft aangevraagd vóór 1 januari 2010. Daarnaast kan inkomenssuppletie worden aangevraagd als de persoon nog geen Wajong-uitkering ontvangt, maar 17 jaar is en een ziekte of handicap heeft.

 

 

Regeling Wet Wajong
Wetsartikel Art. 2:26, 3:68 Wet Wajong
Synoniemen