Persoonsgebonden budget

Een persoonsgebonden budget is een budget dat wordt vastgesteld krachtens de Wlz, de Jeugdwet en de Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO). De aanvrager kan dit budget naar eigen inzicht benutten om de zorg in te kopen die noodzakelijk wordt geacht. Een pgb wordt alleen toegekend na indicatie van het CIZ. De aanvrager kan zelf zijn ondersteuning, hulpmiddelen en andere maatregelen die tot de maatwerkvoorziening behoren, inkopen. Als de aanvrager een maatwerkvoorziening krijgt toegekend, heeft hij onder voorwaarden ook recht om te kiezen voor een persoonsgebonden budget; andersom mag de aanvrager die een pgb krijgt toegekend, dit budget alleen besteden voor hulpmiddelen die vallen onder de maatwerkvoorziening.

 

Regeling
Wetsartikel
Synoniemen